תמונה להדר - צח אורני.png

שיכון ובינוי סולל בונה

8 מאזני גשר באתרים שונים.

משקל חצי בור מיוחד בהזמנה אישית באורך של 28 מטר באתר הר דרגות. מאזני גשר 9 מטר באתר גלבוע.

משקל 18 מטר בכור בדימונה, בבני ברק ובכיסופים.

1/1