משקל עגלים

קיימים כמה דגמים של מאזני יונקים. למאזניים אלה גלגלים המאפשרים נסיעה אל כלובי היונקים כדי לבצע שקילה פרטנית. כמו כן, קיים דגם בעל גלגלים גדולים המשמש לא רק כמאזניים לשקילת יונקים אלא גם כעגלה להעברת יונקים מאזור ההמלטה ליונקיה.

מאזני כבשים (1)
תמונה 3
תמונה 1
תמונה 4
תמונה 2
עגלת שקילה לבקר
תמונה משקל כבשים