תמונה להדר - צח אורני.png

משקל עגלים

קיימים כמה דגמים של מאזני יונקים. למאזניים אלה גלגלים המאפשרים נסיעה אל כלובי היונקים כדי לבצע שקילה פרטנית. כמו כן, קיים דגם בעל גלגלים גדולים המשמש לא רק כמאזניים לשקילת יונקים אלא גם כעגלה להעברת יונקים מאזור ההמלטה ליונקיה.

1/1