תמונה להדר - צח אורני.png

הנסון נמל אשדוד

החברה התקינה 18 מאזני גשר בהשכרה ברציף המלט בפרק זמן ביצוע קצר ביותר. המאזניים שוקלים ושולטים על תהלך המילוי האוטומטי של מכליות המלט. הותקנו שמונה משקלים באורך 18 מטרים וארבעה משקלים באורך 24 מטר.
התקנת מאזני גשר בור באורך מיוחד 24 מטר על 3.

1/2