תמונה להדר - צח אורני.png

רכבת ישראל

התקנת ארבעה מאזני גשר באורך 18 מטרים וכושר שקילה 120 טונות, וכן הכנת תשתיות במסופי המטען של הרכבת, לרבות התאמת תוכנה לצורכי הרכבת.

1/1