משקלי פדים

מערכת פדים לשקילת כלי רכב מורכבת ממשטחי שקילה המותאמים לשקילת גלגלי הרכב. המערכת מאפשרת שקילת גלגל בודד בנפרד או מספר גלגלים בו-זמנית.

המערכת אינה מצריכה עבודות תשתית מקדימות באתר ומאפשרת ניוד מהיר בין אתרים שונים.

פדים 9
פדים 10
פדים 12
פדים 7