מיזמים נבחרים

הרכבת הקלה בתל אביב

כדי לאפשר לקבלנים לעמוד בתנאי המכרז המחייבים שקילת משאיות ביציאה מאתרי עבודה, התקינה חברת "צח אורני" עשרות מאזני גשר מכמה דגמים ביציאות מאתרי עבודה של הרכבת הקלה בגוש דן.

החברה טיפלה בהרכבה, ניוד וכיול המאזניים בעבור מספר חברות מבצעות מהארץ ומהעולם. התקנת מאזני גשר באתרים הצפופים במרכזי העיר הצריכה גמישות ויצירתיות רבה. צוות המומחים של "צח אורני" הפגין כישורים מיוחדים אשר הובילו להצלחת המיזם.

כדי לאפשר לקבלנים לעמוד בתנאי המכרז המחייבים שקילת משאיות ביציאה מאתרי עבודה, התקינה חברת "צח אורני" עשרות מאזני גשר מכמה דגמים ביציאות מאתרי עבודה של הרכבת הקלה בגוש דן.

החברה טיפלה בהרכבה, ניוד וכיול המאזניים בעבור מספר חברות מבצעות מהארץ ומהעולם. התקנת מאזני גשר באתרים הצפופים במרכזי העיר הצריכה גמישות ויצירתיות רבה. צוות המומחים של "צח אורני" הפגין כישורים מיוחדים אשר הובילו להצלחת המיזם.

הרכבת הקלה בתל אביב

הנסון, נמל אשדוד

הנסון נמל אשדוד

החברה התקינה שנים-עשר מאזני גשר בהשכרה ברציף המלט בפרק זמן ביצוע קצר ביותר. המאזניים שוקלים ושולטים על תהלך המילוי האוטומטי של מכליות המלט. הותקנו שמונה משקלים באורך 18 מטרים וארבעה משקלים באורך 24 מטר.

החברה התקינה שנים-עשר מאזני גשר בהשכרה ברציף המלט בפרק זמן ביצוע קצר ביותר. המאזניים שוקלים ושולטים על תהלך המילוי האוטומטי של מכליות המלט. הותקנו שמונה משקלים באורך 18 מטרים וארבעה משקלים באורך 24 מטר.

נמל חיפה, מסוף מטענים

נמל חיפה מסוף מטענים

בנמל חיפה הישן, שער היציאה החדש, התקינה חברת "צח אורני" מאזני גשר בשבעה-עשר מסלולי יציאה חדשים - בכל מסלול שני מאזני גשר בטור, רוחב - 4 מטרים, אורך - 22 מטרים. בכל יום שוקלים המאזניים אלפי משאיות באופן אוטומטי ובעזרת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם.

בנמל חיפה הישן, שער היציאה החדש, התקינה חברת "צח אורני" מאזני גשר בשבעה-עשר מסלולי יציאה חדשים - בכל מסלול שני מאזני גשר בטור, רוחב - 4 מטרים, אורך - 22 מטרים. בכל יום שוקלים המאזניים אלפי משאיות באופן אוטומטי ובעזרת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם.

מילועוף

מילועוף

חברת מילועוף, החברה המובילה בארץ לגידול עופות, שוכרת מחברת "צח אורני" מזה 15 שנים עשרים מאזני גשר הפזורים במפעליה בכל רחבי הארץ. הגשרים באורך 18 מטרים וברוחב 3 מטרים ובעלי כושר שקילה של 120 טונות. המאזניים שוקלים את תשומות הלול, לרבות גז ותערובות, וכן את העופות הנשלחים למשחטה.

חברת מילועוף, החברה המובילה בארץ לגידול עופות, שוכרת מחברת "צח אורני" מזה 15 שנים עשרים מאזני גשר הפזורים במפעליה בכל רחבי הארץ. הגשרים באורך 18 מטרים וברוחב 3 מטרים ובעלי כושר שקילה של 120 טונות. המאזניים שוקלים את תשומות הלול, לרבות גז ותערובות, וכן את העופות הנשלחים למשחטה.

דלקסאן דימונה

דלקסאן דימונה

חברת "צח אורני" התקינה שני מאזני גשר מסוג בור במפעל השמנים הגדול במדינה שנמצא בדימונה, וזאת לצד ליווי המיזם והתאמתו לתנאי סביבה קשים. העבודה כללה העברת נתונים בצורה אלחוטית כדי לחסוך כבלים של מאות מטרים; התקנת ארונות חשמל עם מערכת קירור לעמידה בתנאים הקיצוניים השורים בסביבה. מאזני הגשר הם באורך 18 מטרים, ברוחב 3 מטרים ובעלי כושר שקילה של 120 טונות.

חברת "צח אורני" התקינה שני מאזני גשר מסוג בור במפעל השמנים הגדול במדינה שנמצא בדימונה, וזאת לצד ליווי המיזם והתאמתו לתנאי סביבה קשים. העבודה כללה העברת נתונים בצורה אלחוטית כדי לחסוך כבלים של מאות מטרים; התקנת ארונות חשמל עם מערכת קירור לעמידה בתנאים הקיצוניים השורים בסביבה. מאזני הגשר הם באורך 18 מטרים, ברוחב 3 מטרים ובעלי כושר שקילה של 100 טונות.

רכבת ישראל

רכבת ישראל

התקנת ארבעה מאזני גשר באורך 18 מטרים וכושר שקילה 120 טונות, וכן הכנת תשתיות במסופי המטען של הרכבת, לרבות התאמת תוכנה לצורכי הרכבת.

התקנת ארבעה מאזני גשר באורך 18 מטרים וכושר שקילה 120 טונות, וכן הכנת תשתיות במסופי המטען של הרכבת, לרבות התאמת תוכנה לצורכי הרכבת.