תמונה להדר - צח אורני.png

מאזני גשר בור Truck Scale Pit

מערכת לשקילת כלי רכב המספקת תוצאות שקילה מדויקות בכל נקודה על פני הפלטפורמה. מאזני הבור ממצבים את הפלטפורמה בגובה הקרקע.
 
סיפוני השקילה ממוקמים כך שחלקם העליון נמצא בגובה פני השטח  ומערכת השקילה עצמה נמצאת מתחת לרובד השקילה בתוך בור בטון החפור בתוך הקרקע.

מאזניים אלה מאפשרים ניצול מירבי של השטח ותנועה חופשית לאורכם ולרוחבם.

 

1/1