תמונה להדר - צח אורני.png

מסופי שקילה

מסוף השקילה (ראש שקילה) הוא רכיב הכרחי בכל מערכת שקילה אלקטרונית. קיימים מסופי שקילה במגוון רחב של תצורות ותצוגות וכן מגוון אפשרויות תקשורת בין מסוף השקילה לבין מערכות התיעוד והבקרה השונות (לתקשורת tcp/ip, wifi , bluetooth, rs232, 4-20mA, bcd, mode bar, rs485 ועוד).

קיימים מסופי שקילה בעלי סוללה נטענת.

אפשר לקבל מסופי שקילה עם פקודת הדפסה ועם זיכרונות המטפלים באופן שוטף ומלא בנתוני השקילה.

1/1